ပြန်တလိုင် ဗွီဒီယို

ပြန်တလိုင် ကလေးဖတ်စာအုပ်


ယင်းတလဲ ရိုးရာတံခွန်တိုင်ပွဲတော်

နေရာ ၊     ၊ ဘောလခဲ

 

ရွာဟောင်းသို့သွားသည့်ဗွီဒီယိုဖိုင်


ယင်းတလဲရိုးရာတံခွန်တိုင်ပွဲတော်

ဒုတ်ရော် သို့သွားရောက်ခြင်း

 

 

 

Share